Disclaimer

In deze keuzetool vindt u informatie over verschillende vormen van publieke financiering voor projecten in de netwerksamenleving. Deze informatie is verzameld uit zeer verschillende bronnen, zoals literatuur, onderzoeksrapporten, focusgroep-gesprekken en interviews. Het betreft geen harde wetenschappelijke resultaten, maar veeleer de optekening van praktijkervaringen, het delen van best practices en checklists. De doelstelling is om beleidsmensen die projecten (mede) met publiek geld willen financieren houvast te geven in de vorm van feitelijke, praktische informatie over de verschillende instrumenten. Met die informatie in de hand kan het gesprek met de collega’s, de juristen, de controllers, bestuurder enz) eerder worden ingezet en breder worden gevoerd.

Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website. We streven ernaar om te voldoen aan belangrijke standaarden voor toegankelijkheid (Europese norm 301 549, technische standaard WCAG 2.1 van W3C, voorheen 'de webrichtlijnen'). 

De toegankelijkheid van deze website is niet in zijn geheel onderzocht. Dat zou een buitensporig grote investering vergen. De meeste bezochte en gebruikte informatie en diensten zijn toegankelijk gemaakt volgens bovenstaande normen. In het project Digitale Toegankelijkheid bekijkt de provincie op welke manier andere informatie en diensten op een toegankelijke manier op aanvraag beschikbaar worden gesteld. 

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid? Neem dan contact op met ons Contact Centrum via zuidholland@pzh.nl of kijk op www.zuid-holland.nl/contact

Status toegankelijkheidslabel van Financieren in Netwerken. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.