Disclaimer

In deze routekaart vindt u informatie over verschillende vormen van publieke financiering voor projecten in de netwerksamenleving. Deze informatie is verzameld uit zeer verschillende bronnen, zoals literatuur, onderzoeksrapporten, focusgroep-gesprekken en interviews. Het betreft geen harde wetenschappelijke resultaten, maar veeleer de optekening van praktijkervaringen, het delen van best practices en checklists. De doelstelling is om beleidsmensen die projecten (mede) met publiek geld willen financieren houvast te geven in de vorm van feitelijke, praktische informatie over de verschillende instrumenten. Met die informatie in de hand kan het gesprek met de collega’s, de juristen, de controllers, bestuurder enz) eerder worden ingezet en breder worden gevoerd.