Voucher

 • Herkenbaar karakter
 • Bereiken van een groot aantal ontvangers
 • Vermindering administratieve lasten
 • Betrekken van stakeholders
 • Inzetten specifieke expertise
 • Laagdrempelig voor ontvangers
 • Risicospreiding
 • Mogelijk complexe (juridische) vormgeving
 • Afhankelijkheid van externe organisaties
 • Versnipperd juridisch kader
 • Risico op fraude
 • Hoge transactiekosten

F. Praktijkvoorbeelden van de voucher

MIT-kennisvoucher (landelijk via RVO) 

Heb je kennis nodig over de vernieuwing van je producten, diensten of productieprocessen, maar heb je onvoldoende geld? Vraag dan de MIT-kennisvoucher aan en bespaar tot wel 70% op je kosten. Externe kennis inhuren wordt zo goedkoper.

Niet elk bedrijf heeft voldoende kennis in huis om onderzoeksvragen te beantwoorden. Een externe partij inschakelen is dan gewenst of noodzakelijk. Dit kost echter geld. Met de MIT-kennisvoucher financier je een deel van deze kosten. Aantrekkelijk voor middelgrote en kleine bedrijven. De MIT-kennisvoucher is in twee verschillende vormen aan te vragen. De kleine vouchers vergoeden € 5.250 van de rekening van de kennisinstelling (tot maximaal 70% van de rekening). Grote kennisvouchers vergoeden €9.000 van de rekening van de kennisinstelling (tot maximaal 40% van de rekening).

Een ondernemer kan een kennisvoucher aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na afronding van het project kan de voucher via een online portaal door de ondernemer worden overgedragen aan de kennisinstelling die een antwoord heeft gegeven op de advies vraag (zie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit/kennisvouchers). Via ditzelfde portaal kan de voucher vervolgens door de kennisinstelling worden verzilverd bij de RVO in ruil voor een vergoeding in de kosten. Op deze manier financiert de overheid de inhuur van externe kennis voor ondernemers en wordt innovatie in het bedrijfsleven gestimuleerd. 

Zie voor de regeling: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035474/2023-04-29#Hoofdstuk3.

Voucher Kleine Energiebesparende Maatregelen (verschillende gemeenten)

Binnen verschillende Nederlandse gemeenten lopen op dit moment voucher-regelingen die het mogelijk maken voor aanvragers om kleine energiebesparende maatregelen te treffen om hun huis te verduurzamen.

Een voorbeeld is de Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn. Een voucher kan worden aangevraagd door huurders van sociale huurwoningen, particuliere woningeigenaren en particuleire huurders van woningen in Alpen aan den Rijn een WOZ-waarde tot maximaal € 250.000 euro. De voucher wordt aangevraagd via een online portaal (zie: https://alphenaandenrijn.groenebon.nl) en heeft een waarde van €70 . Na toekenning kan de voucher door de ontvanger worden ingezet bij (de webshop van) een van de deelnemende bouwmarkten in de regio. De voucher kan alleen worden ingezet voor producten die zijn opgenomen in de bijlage bij de Subsidieregeling. Hier kan worden gedacht aan ledlampen, leidingisolatie of een slimme thermostaat. 

Zie voor de regeling: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR671520/1

Voucher-regeling agrarische bouwpercelen Noord-Brabant 

In de provincie Noord-Brabant is het mogelijk voor eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen en veehouderijen om een adviesvoucher aan te vragen. De voucher geeft een bijdrage bij het inwinnen van advies bij een deskundige met betrekking tot het beindigen of omschakelen van de bedrijfsactiviteiten die betrekking hebben op veehouderij. Door de voucher-regeling kunnen landbouwondernemers worden geholpen om hun vrijgekomen agrarische bouwperceel nieuw leven in te blazen. De voucher wordt aangevraagd door de eigenaar van een vrijgekomen agrarisch bouwperceel. Bij toekenning kan de voucher worden ingezet om in gesprek te gaan met onafhankelijke deskundigen en specialisten die zijn aangesloten bij VABIMPULS om daarmee mogelijkheden te verkennen om stallen en schuren een tweede leven te geven.

Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 4.300 euro excl. btw voor ondernemers of € 5.203 euro incl. btw voor privé personen.

Zie voor meer informatie over de voucher-regeling en eerdere ervaringen en resulaten de website van de uitvoerder van de regeling: https://www.stimulus.nl/voucher-vab/

Zie voor de regeling: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622677/5