Voucher

 • Herkenbaar karakter
 • Bereiken van een groot aantal ontvangers
 • Vermindering administratieve lasten
 • Betrekken van stakeholders
 • Inzetten specifieke expertise
 • Laagdrempelig voor ontvangers
 • Risicospreiding
 • Mogelijk complexe (juridische) vormgeving
 • Afhankelijkheid van externe organisaties
 • Versnipperd juridisch kader
 • Risico op fraude
 • Hoge transactiekosten

B.    Wanneer wordt het instrument de voucher gebruikt?

Het instrument voucher kan om verschillende redenen worden gebruikt. Deze redenen zijn verschillend van aard: sommige zijn juridisch, andere juist politiek, economisch of psychologisch. De belangrijkste en meest genoemde redenen worden hier behandeld.  

Bereiken van een groot aantal ontvangers met een vast bedrag voor dezelfde dienst of activiteit

Vouchers worden vaak gebruikt om een groot aantal ontvangers te bereiken met een vast bedrag voor dezelfde activiteit. De bijdrage (voucher) wordt dan herhaaldelijk op dezelfde wijze vormgegeven, zowel op het gebied van inhoud (bijvoorbeeld de hoogte van de bijdrage) als de wijze van verantwoording. De voucher leent zich dus goed voor een herhaalde toepassing: één voucher staat telkens voor één bedrag dat de ontvanger kan inzetten voor één activiteit. 

Het bieden van een laagdrempelige regeling voor aanvragers 

Bij overheidsorganisaties die werken met de inzet van vouchers komt één woord telkens terug: laagdrempelig. Door middel van de inzet van vouchers proberen overheden op een laagdrempelige manier wenselijke activiteiten van de ontvanger te stimuleren. Deze ‘laagdrempeligheid’ wordt in de praktijk gebracht door weinig eisen te stellen aan de ontvanger. De aanvraag van een voucher hoeft vaak maar op een aantal eenvoudige criteria te worden beoordeeld. Dit is mogelijk indien de overheid op voorhand duidelijke afspraken maakt met organisaties waarbij vouchers kunnen worden ingeleverd (verzilveraars). Een mooi voorbeeld van een laagdrempelige voucher-regeling biedt de zogeheten ‘Kleine verduurzamingsvoucher’ die op dit moment binnen verschillende gemeenten actief is. Ontvangers ontvangen – vaak zonder dat daar een aanvraag aan vooraf is gegaan – een voucher in de brievenbus waarmee zij bij een lokale bouwmarkt producten kunnen aanschaffen om hun woning te verduurzamen. De bouwmarkt kan deze voucher vervolgens verzilveren bij de gemeente in ruil voor een subsidie van een maximaal op voorhand te bepalen bedrag. Een dergelijke laagdrempelige regeling ten aanzien van ontvangers is mogelijk omdat er op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt met verzilveraars (lokale bouwmarkten). 

Het inzetten van specifieke kennis/expertise voor bedrijfsleven 

De keus voor de kennisvoucher kan daarnaast aantrekkelijk zijn wanneer voor het bereiken van beleidsdoelstellingen specifieke kennis of expertise nodig is voor de ontvanger. Door het verstrekken van kennisvouchers aan ondernemers kunnen zij worden voorzien van de benodigde kennis en expertise om bepaalde beleidsdoelstelling van de overheid te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een voucher die door een ondernemer kan worden ingezet voor een advies om zijn bedrijf te verduurzamen. Op deze manier stimuleert de overheid verduurzaming door kennis en expertise op de juiste plek te krijgen.