Publieke prijsvraag

  • Ruimte voor het creatieve proces
  • Flexibele procedure
  • Transparant en effectief
  • Maatschappelijke aandacht
  • Bepalen van de prijs
  • Selectie
  • Samenstellen van de jury
  • Versnipperd juridisch kader

I.    Bestuurskundige informatie

Faciliteren in plaats van sturen

Overheidsorganisaties zijn steeds vaker op zoek naar samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en burgers om de maatschappelijke uitdagingen van nu effectiever aan te pakken. In deze netwerksamenleving lijken de ‘klassieke’ financieringsinstrumenten, zoals de subsidie en de aanbesteding, hun beste tijd te hebben gehad. In plaats daarvan experimenteren overheidsorganisaties op grote schaal met nieuwe financieringsinstrumenten, waaronder het instrument publieke prijsvraag. Hierbij heerst de gedachte dat de overheid zich meer faciliterend dan leidend op zou moeten stellen. Het gaat bij publieke prijsvragen dan ook niet per se alleen om het vragen van oplossingen aan burgers, bedrijven of organisaties. Overheden betrekken hen regelmatig reeds bij de ontwikkeling en de uitvoering van prijsvragen.

De overheid als launching customer

Het instrument publieke prijsvraag wordt vaak ingezet om innovaties te (laten) ontwikkelen (zie ook: Wanneer wordt het instrument publieke prijsvraag gebruikt?). Op deze manier mobiliseert de overheid de creativiteit en de innovatiekracht van ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het idee van de overheid als faciliterende partij in het innovatieproces – als launching customer dus – is overigens niet nieuw. Er zijn allerlei baanbrekende innovaties, van grote passagiersvliegtuigen tot het internet, die hun bestaan (mede) te danken hebben aan prijsvragen en ontwikkelcompetities van de overheid. Zo helpen de innovaties die uit publieke prijsvragen voortkomen, de maatschappij vooruit.

Een positieve boodschap

Bijkomend voordeel van het instrument publieke prijsvraag is dat een prijsvraag zich uitstekend leent om (media-)aandacht te genereren voor een maatschappelijk vraagstuk. Bovendien biedt het instrument de mogelijkheid om een probleem en de aanpak van de overheidsorganisatie positief te framen: ‘Overheidsorganisatie zet zich in voor X en is op zoek naar uw ideeën!’. Dit kan politiek-bestuurlijk wenselijk zijn.