Publieke prijsvraag

  • Ruimte voor het creatieve proces
  • Flexibele procedure
  • Transparant en effectief
  • Maatschappelijke aandacht
  • Bepalen van de prijs
  • Selectie
  • Samenstellen van de jury
  • Versnipperd juridisch kader

F.    Praktijkvoorbeelden van de publieke prijsvraag

New Food Challenge: plantaardige eiwitten op het bord

In juni 2017 maakte toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken de acht winnaars bekend van de New Food Challenge – voor meer innovatieve plantaardige voedselproducten – bekend. De winnaars ontvingen een cheque van maximaal €30.000,- voor de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld vegetarisch draadjesvlees, plantaardige eenpansgerechten en eiwitrijke groentennuggets.

De New Food Challenge is een ideeënwedstrijd waarmee (startende) ondernemers werden uitgedaagd om aantrekkelijke nieuwe voedselproducten te ontwikkelen. Achttien inzendingen voldeden aan de voorwaarden van de Challenge. Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft hieruit acht bedrijven geselecteerd die hun plannen verder mogen ontwikkelen. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van het Voedingscentrum, WUR, Blonk Consultants en ASN Bank.

Martijn van Dam: ”Ik ben aangenaam verrast door de vernieuwende inzendingen voor deze innovatiewedstrijd. De winnende ondernemers staan nu voor de uitdaging om hun nieuwe producten daadwerkelijk in de winkels te krijgen. Ik wil ze daar graag bij ondersteunen, want een gevarieerder aanbod van plantaardige producten draagt bij aan een duurzame voedselproductie en consumptie.”

Inmiddels hebben zes van de acht bedrijven een vervolgsubsidie van €250.000,- ontvangen. Het is de bedoeling dat hun nieuwe voedselproducten binnen anderhalf jaar op de markt komen. Al met al kan de publieke prijsvraag dus een uitstekend instrument zijn om de markt aan te sporen om innovaties te ontwikkelen, in dit geval in het kader van de Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel.

Routekaart_publieke_prijsvraag_def__html_115fcd89.jpg
Beeld en tekst: © EZ

Het Haags Sportinitiatief: alle Hagenaars in beweging!

Alle Hagenaars in beweging! Dat is het doel van het Haags Sportinitiatief. Hoe zorg je ervoor dat mensen die nu niet of weinig bewegen, actiever worden? De gemeente Den Haag ondersteunt ideeën om dit voor elkaar te krijgen met een subsidie van maximaal €10.000,-. De afgelopen jaren hebben op deze manier al 87 initiatieven een subsidie gekregen. Dankzij deze succesvolle Haagse Sportinitiatieven zijn nu meer mensen in beweging.

Ook in 2018 was het mogelijk om een Haags Sportinitiatief in te dienen. Hoe werkte dat? De gemeente Den Haag heeft als grondslag voor het Haags Sportinitiatief een subsidieregeling vastgesteld. Via de website van het Haags Sportinitiatief konden gegadigden een subsidieaanvraag indienen. De gemeente beoordeelde vervolgens eerst of de aanvraag voldeed aan alle criteria. Daarna werd aan Haagse inwoners gevraagd een stem uit te brengen op hun favoriete initiatief. De ideeën met de meeste stemmen ontvingen een subsidie.

Op de website van Omroep West is te zien hoe de organisatie met een multimediale aanpak werkt aan een zo groot mogelijk bereik. Een publieke prijsvraag leent zich dus uitstekend voor het genereren van (media-)aandacht voor een maatschappelijk vraagstuk.

Routekaart_publieke_prijsvraag_def__html_9413941f.jpg

Beeld en tekst: © Gemeente Den Haag

Prijsvraag Brood en Spelen: nieuwe perspectieven op het platteland

Het College van Rijksadviseurs is in maart 2018 van start gegaan met Brood en Spelen. Deze ontwerpprijsvraag speelt in op de veranderingen op het platteland en biedt boeren en grondeigenaren een kans om samen met ontwerpers en anderen met creatieve ideeën na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Ze worden uitgedaagd om in teams radicale, realistische en realiseerbare voorstellen te bedenken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. De prijsvraag is uitgeschreven conform het KOMPAS Light Prijsvragen, dat is ontwikkeld door het Steunpunt Ontwerpwedstrijden & Architectuuropdrachten.

Begin juli zijn onder grote belangstelling de winnaars bekend gemaakt van de Brood en Spelen. De jury heeft acht winnaars in Brabant geselecteerd en acht in Gelderland en Overijssel. De zestien winnende teams gaan de komende maanden hun plannen verder uitwerken. Daarvoor ontvangen zij ieder een bedrag van € 25.000,-. Ook krijgen zij een coach van de provincie en deskundige ondersteuning. Een belangrijke reden om zo’n groot aantal winnaars te benoemen, is om zicht te krijgen op de mogelijkheden om het platteland te innoveren, maar ook op de belemmeringen die vernieuwing tegenhouden.

Maar liefst 95 teams hebben deelgenomen aan Brood en Spelen. Hun inzendingen laten een breed scala aan oplossingen zien. Zo zijn er oplossingen die zich richten op één object, bijvoorbeeld een boerderij, maar er zijn ook inzendingen die zich richten op een of meerdere erven, of zelfs op een hele regio. Ook functioneel kennen ze een grote variatie. Van nieuwe landgoederen tot bedrijfsverbreding, van nieuwe teelten tot broedplaatsen voor lokaal ondernemerschap, van wonen en welzijn tot circulaire oplossingen. Veel van de plannen zijn bedacht voor één locatie, maar hebben tegelijkertijd de ambitie om verder op te schalen. De jury is van mening dat een aantal plannen, waarin naar vernieuwing wordt gestreefd, het in zich heeft om uiteindelijk tot radicale veranderingen te leiden.

Beeld en tekst: © College van Rijksadviseurs