Revolverend fonds

  • Efficiënte inzet van publiek geld
  • Hefboomwerking
  • Stimuleren van levensvatbare projecten
  • Imago
  • Grote afstand tussen overheid en ontvanger
  • Middelen niet direct opeisbaar
  • Duur en complex

Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht is procedureel recht dat over de coördinatie van het inkoopproces door de overheid gaat. Door alle procedures voor het vergeven van overheidsopdrachten in de gehele EU gedeeltelijk te harmoniseren, streeft de Europese wetgever naar een vrij interstatelijk handelsverkeer. In Nederland zijn de EU-regels omgezet in de Aanbestedingswet 2012. Deze wet geldt alleen voor opdrachten met een geraamde waarde boven de Europese drempelwaarden, met uitzondering van de uitgangspunten als verwoord in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012: deze gelden voor alle overheidsopdrachten.

De drempelwaarden kan je hier vinden. Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 is de drempelwaarde voor leveringen en diensten voor decentrale overheid €214.000,- euro. Als de geraamde waarde voor de overheidsopdracht meer is dan €214.000,- euro, moet de opdracht Europees worden aanbesteed. Als de geraamde waarde voor de overheidsopdracht minder is dan €214.000,- euro, hoeft de opdracht niet Europees te worden aanbesteed maar moet de aanbesteding wel in lijn zijn met de uitgangspunten als verwoord in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012.

Voor revolverende fondsen zal het aanbestedingsrecht vooral een rol spelen bij het selecteren van een externe fondsbeheerder. Deze opdracht zal in de meeste gevallen moeten worden aanbesteed. Ook het revolverend fonds zelf kan een aanbestedende dienst zijn. Dit is het geval als het revolverend fonds kwalificeert als publiekrechtelijke instelling in de zin van de Aanbestedingswet. Zie art. 1.1 van de Aanbestedingswet voor een definitie. De opdrachten van het revolverend fonds aan derden moeten dan worden aanbesteed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de controle van de jaarrekening van een revolverend fonds door een accountant.

Het aanbestedingsrecht is omvangrijk en de toepassing casuïstiek. Een introductie op het aanbestedingsrecht biedt het boek Aanbestedingsrecht. Een inleiding tot het verstrekken van overheidsopdrachten van H.D. van Romburgh. Geadviseerd wordt om juridisch advies in te winnen.