Mirjam Hendriks

Story Publieke Prijsvraag
 

De afgelopen tien jaar is er binnen Provincie Noord-Holland ongeveer tien keer een publieke prijsvraag uitgeschreven. Als subsidieadviseur bij de Provincie Noord-Holland, weet Mirjam Hendriks alles van dit financieringsinstrument. Steeds meer geld wordt geïnvesteerd in deze ‘afgestofte subsidie’, aldus Mirjam. Als vragende partij zoekt de overheid naar een oplossing voor een bepaald maatschappelijk probleem. Studenten, bewoners en organisaties worden met een bepaald publieke  prijsvraag gestimuleerd om mee te denken. Vaak staat hier een bedrag tussen de 100 en 1500 euro tegenover. De ideeën worden beoordeeld door een jury. De beste ideeën worden vaak beloond met kleine geldprijzen, waarna de winnaar vervolgens de mogelijkheid heeft om een subsidieaanvraag in te dienen.

Een voorbeeld hiervan is de prijsvraag die de Provincie Noord-Holland uitscheef voor het vinden van een ondernemer voor de ‘wierschuur’ in Polder Waard Nieuwland. Wier werd sinds de 12e eeuw al onder andere gebruikt voor de versterking van dijken; het verwerken van wier werd gedaan in zogenaamde wierschuren. Aangezien de Provincie Noord-Holland veel waarde hecht aan de identiteit van de provincie, die in de dijken kan worden teruggevonden, is er een prijsvraag uitgeschreven om het ondernemerschap omtrent de Wierschuur te stimuleren. Het financieringsinstrument prijsvraag was hier uitermate geschikt voor omdat ondernemers met een origineel maar haalbaar plan moesten komen. Ook was het instrument geschikt voor deze case omdat de Wierschuur een belangrijk deel van de geschiedenis van Wieringen weerspiegelt; wat ook weer op de natuur van het financieringsinstrument de prijsvraag reflecteert, namelijk het stimuleren van burgerparticipatie in de samenleving.  

Op creatief en innovatief gebied kunnen de prijsvragen veel opleveren. Wel benadrukt Mirjam dat de prijsvraag meer bedoeld is om mensen erbij te betrekken en ideeën te genereren dan om harde doelen te halen. “Vaak ontleent het onderwerp zich aan burgerparticipatie. Het is dan een frisse manier van samenwerken met de burgers,” vertelt Mirjam. 
Er zijn volgens Mirjam veel voordelen verbonden aan het inzetten van een prijsvraag. In tegenstelling tot andere wijze van financiering heeft de prijsvraag een jury die kenbaar is. “Over de uitslag van de jury mag dan ook geen bezwaar gemaakt worden,” vertelt Mirjam. Als een ander voordeel van de publieke prijsvraag noemt Mirjam dat het zorgt voor exposure van de overheid. “De prijsvraag biedt een mooi moment om de prijs te overhandigen. Communicatief wordt dit wat groter ingezet. Ook is er vaak een gedeputeerde bij om de prijs te overhandigen,” aldus Mirjam.

Hoewel er weinig risico’s zijn verbonden aan deze financieringsvorm, noemt Mirjam wel dat het vooraf niet duidelijk is wat het winnende plan zal zijn. Dit kan ertoe leiden dat er soms een beperkt of niet gewild eindresultaat wordt behaald. 

De publieke prijsvraag zou in de huidige ontwikkeling steeds vaker ingezet kunnen worden omdat het een laagdrempelige manier is om de gemeenschap erbij te betrekken. Al met al is het financieringsinstrument ‘prijsvraag’ een goed middel om de burgerparticipatie vanuit de overheid op een laagdrempelige manier te stimuleren.

Lees hier meer over het verhaal van de Wierschuur.

Meer ervaringen