Provincie Noord-Brabant

Story Revolverend fonds
 

De Provincie Noord-Brabant heeft meerdere revolverende fondsen opgericht die elk verschillende publieke doelen dienen. Dit kunnen bijvoorbeeld culturele of innovatieve doelen zijn. Deze fondsen kunnen verschillen in de mate van revolverendheid. Frans van Dooremalen is als directeur-bestuurder van het Brabant-C fonds bekend met het gebruik van dergelijke fondsen voor zowel culturele als innovatieve projecten.. Zo vertelt Frans: “Het revolverende karakter is een stuk moeilijker te bereiken bij een cultuurproject dan bij een innovatieproject, omdat innovatieprojecten vaak meer en sneller geld opleveren”. Het doel van het C-fonds is om culturele projecten binnen de Provincie Noord-Brabant te steunen. Als een project binnen de doelstelling van het fonds past hoeft de bijdrage niet altijd volledig terugbetaald te worden. 

Bij het gebruik van een revolverend fonds is het daarom belangrijk dat je als beleidsmedewerker duidelijk hebt hoe groot het revolverend gehalte kan en moet zijn. “Dat is een politieke discussie”, vertelt Frans van Dooremalen. “In Brabant bestaat de wens om meer revolverend te zijn, dus gaan wij selectiever zijn in de projecten die we aannemen.” Zo kan het ook voorkomen dat er vanuit de politiek de wens is om minder subsidies te verstrekken. Frans kent veel voorbeelden van projecten in de cultuursector waarbij een subsidie een geschikt instrumentis. Er zijn echter ook projecten die  met een lening gerealiseerd kunnen worden, zoals het project Totally Tuned. In dit project heeft componist Erwin Steijlen zich gericht op het maken van muziek voor de marketingafdeling van bedrijven. Door middel van het revolverend fonds van de provincie Noord-Brabant heeft deze componist een lening gekregen om andere componisten hier ook toe op te leiden. “De eerste rentebetalingen zijn gedaan en we gaan ervanuit dat uiteindelijk het hele bedrag terugkomt bij de provincie”, vertelt Frans.

Al met al is het revolverend fonds een redelijk geschikt financieringsinstrument om te investeren in projecten, waarmee bijvoorbeeld culturele doelen van de provincie behaald kunnen worden. Frans benadrukt wel nogmaals dat het revolverend karakter bij dit instrument belangrijk is. “Er worden veel subsidieverzoeken ingediend. Die passen niet altijd bij het revolverend karakter van het fonds.” Hij adviseert dan ook de criteria zo op te stellen, dat je als provincie toewerkt naar een groot revolverend vermogen, met duidelijke kaders op basis van de doelen van de provincie. “Het kan daarbij helpen om initiatiefnemers te begeleiden in het opstellen van een goed doordacht plan, zodat de risico’s afnemen en een revolverend fonds uitkomst biedt”. Middels dit instrument kunnen op die manier mooie lokale initiatieven gesteund worden.

Meer ervaringen