Kaders

Hier volgt binnenkort informatie over enkele overkoepelende kaders die van toepassing (kunnen) zijn bij verschillende financieringsinstrumenten. Denk daarbij aan een subsidiekader, staatssteunkader en aanbestedingskader.