Subsidiekader

A.   Wat is een subsidie?

De overheid verstrekt jaarlijks voor miljarden euro’s aan subsidie op beleidsterreinen als onderwijs, energie- en innovatiebeleid en cultuur. De subsidie is daarmee veruit het belangrijkste beleidsinstrument van de overheid. Een subsidie betreft een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten (klik hier voor meer informatie over de subsidiedefinitie).

Veel financieringsinstrumenten die in deze keuzetool worden besproken (kunnen) voldoen aan de subsidiedefinitie. Dit is afhankelijk van de juridische vormgeving die is gekozen. Daarom is kennis over de subsidie ook van belang bij de inzet van nieuwe financieringsinstrumenten.

De informatie die hieronder is opgenomen over de subsidie is inleidend. Voor meer informatie over de subsidie wordt verwezen naar W. den Ouden, M.J. Jacobs & J.E. van den Brink, Subsidierecht (Mastermonografieën staats- en bestuursrecht), Deventer: Wolters Kluwer 2021.

​​​​​​