Keuzetool financieren in netwerken

In de digitale keuzetool zijn 18 vragen opgenomen met als doel u te helpen met de keuze van een financieringsinstrument dat het best kan worden ingezet om maatschappelijke projecten te verwezenlijken.

In de vragen wordt de term “traject” gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld een maatschappelijk project, programma of opgave dat (deels) publieke financiering behoeft d.m.v. een financieringsinstrument. 

Bij het instrument matchfunding gaan we ervan uit dat we een crowdfundingsplatform financieren (doorgaans met een begrotingssubsidie), die op haar beurt de initiatieven genereert, beoordeelt en financiert en deze matcht aan ons traject. De vraag die beantwoord moet worden voor de beleidsmedewerker is of voor de te bereiken doelstellingen van zijn traject gebruikmaking van een dergelijk platform met bijbehorende matchingsdynamiek het meest wenselijke resultaat oplevert.

Bij het instrument revolverend fonds gaan we uit van de vraag of het voor dit traject opportuun is om zelf een fonds op te richten als financieringsinstrument. Het is dus bij de beantwoording van onderstaande vragen niet de bedoeling om te beoordelen of het voor de financiering van het beoogde traject van belang is om gebruik te maken van een bestaand fonds.

Start keuzetool Verantwoording keuzetool