Verantwoording keuzetool

Deze keuzetool is opgesteld door de bij Financieren in netwerken betrokken onderzoekers (Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam en Tilburg University) en experts vanuit de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. In verschillende sessies zijn allereerst de vragen opgesteld die relevant zijn bij de bepaling van het meest geschiktefinancieringsinstrument. Een belangrijk selectiecriterium daarbij was in hoeverre een vraag een onderscheid duidelijk maakt tussen de verschillende financieringsinstrumenten. Ook is ervoor gezorgd dat in de vragen de specifieke kenmerken van alle verschillende financieringsinstrumenten evenwichtig aan bod komen. In de tweede plaats is in meerdere sessies per vraag vastgesteld hoe de financieringsinstrumenten daarop scoren (variërend van 0 – 100). Ten slotte is de keuzetool getest door meerdere medewerkers van de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland die zich dagelijks bezighouden met het opzetten van financieringsinstrumenten.

Financieren in netwerken streeft ernaar de vragen duidelijk, ondubbelzinnig en objectief te formuleren. Ook wordt iedere vraag toegelicht.

Wat betreft de uitkomst van de digitale keuzetool geldt dat het financieringsinstrument dat bij het invullen van de vragenlijst de meeste punten heeft gescoord bovenaan de rangschikking staat. Dit betekent uiteraard niet dat u automatisch dat instrument zou moeten kiezen. Er kunnen goede argumenten zijn om een financieringsinstrument te kiezen dat lager in de rangschikking is geëindigd, namelijk omdat u een bepaald aspect erg belangrijk vindt en dat beter bij dat financieringsinstrument past.

Start keuzetool