Stap voor stap (stapsgewijs) naar een geschikt financieringsinstrument
Vier studenten van het Leiden Leaderschip Programme (LLP) hebben in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en andere partijen aanbevelingen gedaan voor een nieuw financieringsplatform. Het platform moet gebruikers helpen bij het vinden van de meest geschikte financieringsopties voor een project. De studenten concluderen onder meer dat een webgestuurd platform, gemakkelijk vindbaar en toegankelijk moet zijn. De gebruiker moet stapsgewijs naar het meest geschikte financieringsinstrument begeleid worden. Een vraaggestuurde beslisboom wordt hierbij gezien als een handig hulpmiddel.

Binnen het project Financieren in Netwerken, een samenwerking van de Universiteit van Leiden met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en diverse andere partners, zijn de LLP-studenten bij gebruikers (diverse overheden) nagegaan welke ideeën en wensen er zijn. In een combinatie van interviews met open vragen, feedback op voorbeelden van reeds bestaande platforms  en literatuuronderzoek zijn ze tot de aanbevelingen gekomen.

Meer aanbevelingen

Naast de genoemde aanbevelingen is uit het onderzoek naar voren gekomen dat gebruikers van het platform graag gemakkelijk meer informatie willen over specifieke financieringsintrumenten. Daarnaast moet het mogelijk zijn om in contact te komen met ervaringsdeskundigen om additionele informatie op te vragen. Ook moet het platform regelmatig worden onderhouden en aangevuld met nieuwe succes- en ervaringsverhalen. De onderzoekers adviseren om met een websitebouwer een platform te bouwen dat gebaseerd is op genoemde elementen.


IMG_3266

Foto van links naar rechts: LLP-studenten René Wouters, Olivia Lin, Lisa van Langen en Marta Stagnaro.