Essay ‘Gepast geregeld’ over tijdig financieren in netwerken
De overheid probeert bij netwerksturing vaak juist het ritme van de maatschappij meer te volgen en faciliteren. De overheid wil steeds vaker responsief, ondersteunend en faciliterend zijn ten opzichte van netwerken en individuele actoren die hun eigen dynamiek kennen en tijd bepalen en daar ook hun kracht aan ontlenen. Tegelijkertijd moeten ook de democratische, juridische en economische waarden bewaakt worden die geborgd zijn in de binnen de overheid vastgelegde termijnen en cycli.

Jorren Scherpenisse en Martijn van der Steen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) hebben vanuit het project ‘Financieren in netwerken’ over dit onderwerp een essay geschreven.

Maatschappelijke initiatieven en activiteiten volgen niet vanzelfsprekend het ritme van de overheid, maar hebben zo hun eigen tijdbepaling. Partijen zetten zich op eigen initiatief in en doen dat in hun eigen tijd, in hun eigen tempo, met zelf bepaalde frequentie en in een ritme dat hen past. Naarmate de netwerksamenleving verder groeit, zich verder ontplooit en zich begeeft op terreinen waarin ook de overheid actief is, is er voor de overheid steeds minder sprake van 1 overzichtelijk ritme. Het ritme van de straat en van de staat schuren langs elkaar zogezegd.

Gedeelde klok vinden

Een overheid die alleen maar vasthoudt aan het eigen ritme, is niet goed in staat om mee te bewegen met de maatschappelijke dynamiek. Maar een overheid die met alle winden meewaait, is onvoorspelbaar en kan intern in de knel komen met de termijnen en cycli die in regels en procedures liggen verankerd. Een overheid die graag responsief wil zijn heeft nog steeds te maken met een intern ritme. Bijvoorbeeld een begrotingscyclus, die bepalend is voor de momenten dat geld kan worden toegekend. Responsief handelen vereist het vermogen om in te leven in het tijdpad en het tijdsbesef van de ander. Niet alleen de ‘klokken gelijk zetten’, maar eerst een gedeelde klok vinden. Sturing in de netwerksamenleving vraagt dus strategische bezinning op de vraag hoe omgegaan wordt met het ritme van de staat en het ritme van de straat.


Volg @zuid_holland op Twitter