Eerste versie routekaart en keuzetool gepresenteerd
De eerste versie van de keuzetool en de routekaart voor het project Financieren in Netwerken is op 6 juni i2018 in het provinciehuis van Zuid-Holland gepresenteerd door Willemien den Ouden en Esmée Driessen van de Universiteit Leiden.

In het project worden 5 verschillende financiële instrumenten - het revolverend fonds, de publieke prijsvraag, matchfunding, het Right to Challenge en de netwerksubsidie - vanuit de juridische, bestuurskundige en financieel-economische disciplines geanalyseerd. Daarnaast worden zowel praktische als juridische handvatten geboden aan beleidsmedewerkers die met de instrumenten aan de slag willen gaan. De ‘keuzetool’ dient hierbij als kieswijzer die behulpzaam kan zijn bij het vinden van het juiste instrument.

Verdieping

Tijdens de bijeenkomst werd door Jorren Scherpenisse van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur ingegaan op zijn essay 'Gepast geregeld'  dat hij heeft geschreven naar aanleiding van het project Financieren in Netwerken. Daarin staan nieuwe ontwikkelingen in de samenleving beschreven zoals de netwerkvorming. Deze ontwikkelingen maken een tijdige financiering door publieke partijen belangrijker. Met gevoel voor zowel het ritme van de staat als het ritme van de staat zogezegd.

Marnix Schut, Adrienne Huisman en Makbule Dogan van het Leiden Leadership Program hebben tijdens de bijeenkomst een presentatie gegeven over de toegevoegde waarde van storytelling bij het project.

Officiële lancering

De eerste versie werd gepresenteerd aan de partners die samenwerken binnen het project Financieren in Netwerken, te weten de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, het ministerie van BZK en Jusitie & Veiligheid, de gemeente Rotterdam en deVNG. De officiële lancering van de routekaart en bijbehorende keuzetool zal later dit jaar volgen.