Even voorstellen: Joep Schoenmakers

Persbericht 15 april 2024
Header image Even voorstellen: Joep Schoenmakers

Per 1 maart is Joep Schoenmakers begonnen als promovendus aan de Universiteit Leiden op het onderwerp ‘effectiviteit van subsidieverstrekking’. Het promotieonderzoek wordt begeleid door Annemarie Drahmann, Anne Meuwese en Jacobine van den Brink.

Joep heeft masters gevolgd in publieke economie, rechtsfilosofie en -economie. Hij is geïnteresseerd in de effectieve overheid en welke rol het (bestuurs-)recht bij het bereiken van effectiviteit speelt. Regels over subsidies, begrotingen, en de verdeling van schaarse middelen, zijn daarbij essentieel. Het promotieonderzoek zal gaan over de mogelijkheden van het gebruiken van het concept 'effectiviteit' binnen de subsidierelatie. De precieze invulling van het onderzoek is in ontwikkeling. Er is een groot scala aan vragen te denken bij dit onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • Kan een maatstaf van effectiviteit een rol spelen bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de subsidierelatie?
  • Op welke manier wordt effectiviteit bij subsidies gemeten?
  • Op welk (juridisch) moment in het subsidietraject is effectiviteit van belang?
  • Zijn bepaalde subsidie-instrumenten effectiever dan andere?
  • Hoe verhoudt de effectiviteit van een subsidie zich tot een efficiënte besteding van middelen?

Ook de beoordeling door de bestuursrechter van effectiviteit zal aandacht krijgen in het onderzoek. Het onderzoek is interdisciplinair van aard: er zullen juridische, bestuurskundige en economische inzichten over effectiviteit en efficiëntie worden toegepast. In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van juridisch-theoretische, maar ook empirische methoden. 

Het doel is om dit onderzoek ook aan de praktijk te verbinden in samenwerking met Financieren in Netwerken. De subsidiepraktijk is immers gebaat bij handvatten om zo effectief mogelijk het schaarse publieke geld te besteden. Dit was ook reden voor de provincie Zuid-Holland om het onderzoek van Joep te sponsoren.

Ontwikkelingen van het onderzoek zullen via onze LinkedInpagina en onze website te volgen zijn.