Netwerksubsidies in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Persbericht 24 april 2024
Header image Netwerksubsidies in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

In de nieuwste aflevering van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) wordt door Demy Jongkind en Jacobine van den Brink aandacht besteed aan een van de financieringsinstrumenten van Financieren in Netwerken: de netwerksubsidie.

Het artikel gaat in op een specifieke variant van de netwerksubsidie, namelijk de subsidiëring van samenwerkingsverbanden op grond van het Unierechtelijke Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Netwerksubsidies komen namelijk niet alleen op nationaal, maar ook op Europees niveau voor.

 

Juridische inhoud

In een van de basisverordeningen (Vo. 2021/2115) die ziet op de uitvoering van het nieuwe GLB is een aantal bepalingen terug te vinden op basis waarvan samenwerkingsverbanden vanuit het GLB kunnen worden gesubsidieerd. In het artikel is door Demy en Jacobine onderzocht hoe de subsidiëring van samenwerkingsverbanden op grond van Vo. 2021/2115 Unierechtelijk is vormgegeven en genormeerd, en ook op welke wijze dit handen en voeten krijgt in Nederland. Vervolgens is de vraag beantwoord of uit de normering van deze Unierechtelijke netwerksubsidies lessen zijn te trekken voor de netwerksubsidies die uitsluitend met nationaal geld worden gefinancierd en wat de consequenties daarvan zouden moeten zijn voor de (subsidietitel van de) Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het volledige artikel is vindbaar via Legal Intelligence en In View.

Klik hieronder om meer te lezen over netwerksubsidies

Netwerksubsidies