Signalering: CPB publiceert onderzoeksrapport ‘Publieke projectfinanciering: wanneer en hoe?’

Persbericht 3 april 2024
Header image Signalering: CPB publiceert onderzoeksrapport ‘Publieke projectfinanciering: wanneer en hoe?’

Op 28 maart 2024 heeft het Centraal Planbureau (CPB) een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd over de effectiviteit van publieke projectfinanciering. Het CPB heeft onderzoek gedaan naar verschillende financieringsinstrumenten die onderdeel uitmaken van het project Financieren in Netwerken.

Zo geeft het rapport handvatten voor de inzet van directe subsidies, publiek durfkapitaal, overheidsleningen en kredietgaranties. Voor jonge of kleine bedrijven met grote financiële fricties kunnen overheidsleningen of kredietgaranties hulp bieden om een eerste periode te overbruggen. Verderop in het onderzoeksrapport wordt ook de rol van subsidies benadrukt als een mogelijkheid om kredietbeperkingen te verlichten. In het rapport wordt hierbij onder andere verwezen op de mogelijkheden van de publieke prijsvraag, een van de financieringsinstrumenten van het project Financieren in Netwerken. Volgens het CPB is het namelijk bewezen effectief gebleken om een directe subsidieregeling te organiseren als een competitie. 

 

Het rapport eindigt met een oproep voor overheden om zich te richten op projecten met grote maatschappelijke baten en op projecten van jonge of kleine bedrijven, die zonder overheidsfinanciering niet tot stand komen. Het CPB benadrukt in het rapport dat het belang van het ontwerp van het instrument voor de doelmatigheid van de publieke financiering cruciaal is. Deze aandacht voor het ontwerp van instrumenten sluit mooi aan op het project Financieren in Netwerken en op de keuzetool en informatie op deze website.

 

Het CPB-rapport ‘Publieke projectfinanciering: wanneer en hoe?’ is via de volgende link te lezen:

CPB - Publieke projectfinanciering