Signalering: financieringsinstrument publieke prijsvraag benoemd in WRR-rapport

24 november 2023
Header image Signalering: financieringsinstrument publieke prijsvraag benoemd in WRR-rapport

In het rapport ‘Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen’ pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor een heroverweging van het Nederlandse bedrijvenbeleid.

Een van de aanbevelingen is terughoudendheid bij het verstrekken van financiële steun aan bedrijven. De focus zou moeten verschuiven naar het aanmoedigen van gerichte oplossingen, met meer nadruk op tijdelijkheid en randvoorwaarden voor subsidies en andere vormen van financiële steun. In dat kader benadrukt het WRR-rapport specifiek een van de instrumenten van Financieren in Netwerken, de publieke prijsvraag, als een instrument om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te stimuleren.

 

Het volledige WRR-rapport is te raadplegen via de onderstaande link. Meer informatie over het financieringsinstrument de publieke prijsvraag is via de link hier te lezen.

WRR-rapport