Over ons

 

Door wie is deze website ontwikkeld?

In het project “Financieren in Netwerken” staat de publieke financiering van maatschappelijke projecten centraal.  Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg. De resultaten van het project zijn te vinden op www.financiereninnetwerken.nl . Bij het project zijn ook andere overheden en kennisinstellingen betrokken, waaronder de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de gemeente Rotterdam, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. 

Naast een website zijn we ook op LinkedIn te vinden: Financieren in Netwerken. Volg onze pagina om op de hoogte te blijven van actuele praktijkverhalen, publicaties, vacatures en informatiebijeenkomsten op het gebied van publieke financiering van maatschappelijke projecten.

De Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam doen in dit verband ook verschillende promotieonderzoeken naar vormen van publieke financiering van maatschappelijke projecten.


De schrijvers en adviseurs die aan deze keuzetool hebben meegewerkt:


Universiteit Leiden

 • prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden
 • mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann
 • mr. E.M.M.A. (Esmée) Driessen
 • mr. D.K. (Demy) Jongkind 
 • mr. C.P.M.Th. (Catheel) Pino
 • mevr. E.S. (Eline) van Slijpe, LL.B.

 

Universiteit van Amsterdam

 • prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink
 • mr. Y. (Yacintha) Habicht
 • mr. L.W. (Louise) Verboeket
 • mr. V.A. (Veerle) van Waarde 


Radboud Universiteit

 • dr. J.A.M. (Johan) de Kruijf


Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

 • prof.dr. M.A. (Martijn) van der Steen
 • drs. J. (Jorren) Scherpenisse

 

Provincie Zuid-Holland

 • mevr. mr. C. (Cynthia) Bockstart

 

Provincie Noord-Brabant

 • mevr. L. (Loes) Engelen
 • mevr. M. (Monique) Bakker

 

Provincie Gelderland

 • dhr. R. (Robert) Peters

Neem contact met ons op via onderstaand formulier