Schepenstraat Rotterdam

Story Right to Challenge
 

In de gemeente Rotterdam is gebruik gemaakt van het Right to Challenge bij de nieuwe inrichting van de Schepenstraat. Toen de gemeente op 18 september 2014 de plannen betreffende de herinrichting van de Schepenstraat presenteerde op een informatieavond, zijn buurtbewoners een initiatief gestart. Zij waren het niet eens met het voorgestelde ontwerp en wilden zelf een alternatief plan aanleveren; alvorens ze bekend waren met het instrument “Right to Challenge”. Uiteindelijk stemde 98% van de buurtbewoners voor het alternatieve ontwerp.

Het kernteam van de Schepenstraat bestond uit gemotiveerde buurtbewoners met verschillende expertises. De bewoners van de Schepenstraat wilden de bijzondere bomen behouden. “Alle gekkigheidjes, asymmetrische dingen en veel bomen zaten namelijk niet in de tekeningen van de gemeente”, vertelt Lilian Geerling, stedenbouwkundige. “Voor ons is de uitstraling van de straat belangrijk. Het grote verschil tussen ons en de gemeente, is dat wij de straat kennen”, voegt Liliane toe wanneer gevraagd wordt waarom ze het project hebben overgenomen. “Ik vind mijn leefomgeving belangrijk, ik zou de gemeente morgen zo weer challengen”, vertelt Lilian, “ik heb er namelijk direct profijt van”.

Wel gaven de buurtbewoners aan dat de ambtenaren van de gemeente moeite hadden het project uit handen te geven. Zo werd bijvoorbeeld het bomenrapport niet openlijk gedeeld met de buurtbewoners. “We merkten dat de wethouder iets meer klaar was om met burgers samen te werken, maar de ambtenaren zelf niet”, vertelde Sander, architect. Liliane voegde daar aan toe dat ze door de uitvoerders wel heel serieus genomen werden, maar dat ambtenaren niet gewend zijn om met burgers samen te werken. Dat leidde soms tot frictie en frustratie, mede omdat het proces daardoor vertraagd werd. Wederzijdse vertrouwen is essentieel volgens de bewoners. “De bewoners hebben ook tijd nodig om vertrouwen richting ambtenaren op te bouwen. Hier ligt voor hun ook een taak,” voegt Sander toe. 

Het Right to Challenge is op die manier een leerproces voor zowel ambtenaren als burgers. Het is bij dit instrument daarom van belang dat er vroegtijdig en open gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen; ambtenaren moeten de burgers waarmee ze samenwerken leren vertrouwen. Door bewoners te betrekken in de planning en uitvoering van een project, maakt dit instrument het mogelijk projecten te realiseren met een breed draagvlak in de buurt. Al met al is het Right to Challenge daarom een zeer geschikt instrument als burgers zelf het initiatief willen nemen om te participeren bij de realisatie van een lokaal project. 

Klik hier om de foto’s te bekijken.

Meer ervaringen